Bludiště

V Zeměráji se nachází velké dřevěné Myší bludiště, ve kterém lze nejen bloudit, ale i plnit zábavné úkoly. Dále zde najdete kamenné šipkové bludiště, lesní provazové bludiště střežené velkými pavouky z balvanů a různé podoby bludišť jsou také součástí některých herních prvků a hlavolamů.

Labyrinty patří mezi starodávné obrazce, které můžeme najít v mnoha kulturách po celém světě. Objevují se v pravěkých malbách – na stěnách jeskyní, na keramice nebo později například v dláždění starých paláců a katedrál. Nejstarší labyrinty vycházejí z motivu spirály jako symbolu nekonečného kruhu, nekonečného víru života.

Pojmy labyrint a bludiště jsou často zaměňovány, ve skutečnosti je mezi nimi ale zásadní rozdíl. Bludiště je tvořeno z mnoha složitě rozvětvených cest, ze kterých si člověk může vybírat, k cíli může někdy dojít i rozdílnými trasami. Bludiště může mít i několik vstupů a výstupů a hlavně v něm člověk může zabloudit. V labyrintu se naopak zorientuje celkem jednoduše, protože je zde jen jedna cesta vedoucí do středu a zase zpět. Labyrinty byly a jsou využívány pro skupinové rituály a meditace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X