Flóra

V areálu Zeměráje se můžete setkat s několika typy prostředí od mokrých a sušších květnatých luk přes velmi chudou rozmanitost květeny na bývalých polích až po lesní společenstva.

Byliny

Luční porosty tu jsou tvořeny běžnými druhy vlhkých a sušších květnatých luk. Přesto je lze z krajinářského hlediska považovat za poměrně cenné, neboť podobné typy druhově pestřejších lučních společenstev z krajiny díky hnojení již téměř vymizely.
Bohatě vyvinutá je také vodní vegetace v rybnících. Je sice tvořena běžně rozšířeným rdestem kadeřavým, avšak v současné krajině, v níž díky přehnojení a přerybnění většina rybníků porosty vodními rostlinami zcela postrádá, je každá nádrž s těmito společenstvy velmi cenná.

Keře

Běžné druhy keřů jako jsou například trnky, bezy a „špendlíky“ tvoří přirozenou hranici mezi vlhkým potočním údolím a polnostmi. Jsou i hlavní součástí „živého plotu“, který se táhne po obvodu zeměrájských luk, polí a pastvin.

Stromy

Rostou zde především statné duby a borovice, též břízy, smrky a jasany, ale i jiné, pro tyto polohy běžné, dřeviny. Na dně bývalého rybníka (kolem dnešní herny) se vyskytují kromě mokrých luk také olšiny. Lze tu spatřit i jilm horský. Dříve hojné jilmy jsou dnes vzácné, kvůli chorobě zvané grafióza. Způsobuje ji houba, kterou přenáší brouk žijící na jilmech. Z našich tří původních druhů je jilm horský tím nejodolnějším. Zajímavostí jilmů je tvar jejich listů, které jsou viditelně nesouměrné.

Houby

Vzhledem k různorodosti ekosystémů (louky a lesy) se tu vyskytují běžné druhy hub, které si lze prohlédnout ve správnou dobu na procházce po přírodní stezce. Příkladem je bedla vysoká, holubinka doupňáková či pýchavka obecná.

X