Pro školy

1. Základní program – Český Zeměráj

Cílem programu je podnítit u dětí vnímání osobitosti české krajiny, zprostředkování prožitku sounáležitosti života člověka a přírody, jejich vzájemnou provázanost v kontextu historického vývoje i cyklického běhu času.

Během návštěvy české venkovské domácnosti raného středověku se děti seznámí s každodenními činnostmi člověka a jeho vlivem na proměny krajiny. Projdou si kilometr dlouhou stezku naboso, která je doplněná množstvím interaktivních a naučných úkolů zaměřených na poznávání české přírody. Prozkoumají dětskou herní vesničku inspirovanou 19. stoletím, krytou dětskou hernu a využijí další stanoviště, aktivity, hry a hlavolamy rozmístěné po celém areálu.

Objednat se můžete na termíny v pracovních dnech v období od 1. května do 29. června a od 3. do 27. září 2018. Termín je vhodné nejdříve telefonicky zkonzultovat (702 542 054), následně nám objednávku potvrdíte e-mailem (nebo můžete použít kontaktní formulář) včetně uvedení mobilního kontaktu na osobu přímo doprovázející zájezd.

Vstupné pro základní školy je 90 Kč za dítě (pedagogický doprovod zdarma). Minimální počet platících osob je 15.

K programu je dále možné přiobjednat některou z dalších zvlášť zpoplatněných aktivit: lukostřelnice (10 Kč/osoba/3 střely), výroba hliněných amuletů dle historických vzorů s výkladem (10 Kč/osoba), hledání v archeologickém nalezišti (20 Kč/osoba), pátrací hra Kameny času (20 Kč/1 herní plán), cvrnkaná s hliněnými kuličkami (10 Kč/osoba + záloha), fotbalgolf (10 Kč/osoba + záloha), kroužkovaná (10 Kč/osoba + záloha) – viz Aktivity. Po příjezdu bude dětem poskytnut krátký úvodní výklad a dále se ve skupinách budou dle našich instrukcí věnovat programům a aktivitám na různých stanovištích tak, aby se prostřídaly na všech místech s dalšími dětskými skupinami. Minimální čas, který budete na základní prohlídku Zeměráje potřebovat, jsou 4 hodiny, ale obvykle se školy u nás zdrží déle. Pobyt v areálu je omezen pouze návštěvní dobou, tj. do 18 hodin.


2. Základní + doplňkový ekologický výukový program pro 1. stupeň

Základní program můžete dále obohatit o některý z níže uvedených výukových programů:

Téma příroda
 • Ovečka černá a bílá
  Povídání o ovečkách, kde bydlí a čím jsou pro člověka užitečné. Děti se seznámí se životem oveček a připraví jim svačinu. Podívají se na postup ručního zpracování ovčí vlny a vyrobí si dárek z vlny.
 • Domácí zvířata
  Povídání o tom, jaká zvířata se chovají a kdy začala sdílet svůj život s člověkem. Čím nám jsou užitečná, k čemu je dobré šlechtění zvířat a jaké má nevýhody. Seznámení s původními českými plemeny – zejména s chovanými zvířaty. Rozdílné přístupy u velkochovů a biochovů. Problematika otázky etiky chovu. Ukázka zpracování ovčí vlny.
 • O ptáčkovi, který se ztratil
  Děti pomohou najít správné hnízdo opuštěnému ptáčkovi. Seznámí se s různými druhy našich ptáků a jejich způsobem hnízdění, s rozdílnými typy hnízd a vajíček. Pozorování ptáků a hnízd přímo v areálu je doplněno prohlídkou reálně ztvárněných modelů, včetně třímetrového hnízda. Děti si zkusí vyrobit vlastní hnízdečko s použitím různých materiálů.
 • Kde bydlí ptáci (od 3. třídy)
  Jak vypadá ptačí hnízdo a k čemu vlastně slouží. Proč mají někteří ptáci radši dutiny a kteří si je umí i vyhloubit? Jsou všechna vajíčka bílá? Seznámení s různými druhy ptáků a jejich způsobem hnízdění. Význam ptáků v ekosystému. Jak změny krajiny ovlivňují četnost druhů a co dělat, když najdeme zraněného ptáka. Pozorování ptáků a hnízd přímo v areálu.
 • Zvířecí detektiv
  Kdo to tady byl? Děti pomohou zvířecímu detektivovi určit, kdo zanechal v přírodě své stopy. Seznámí se s různými stopami vytvořenými v terénu i s dalšími pozůstatky po zvířátkách, jako jsou hnízda, parůžky, okousané větvičky, bobky aj. Povídání o zvířatech kolem nás. Tvorba reálných otisků stop zvířat pomocí modelů – dřevěných razítek.
 • Kdo uteče (od 3. třídy)
  Povídání o potravních vztazích v přírodě. Vysvětlení pojmů jako masožravec nebo saprofág. Vzájemná provázanost četnosti zástupců predátorů a kořisti, důmyslné lovecké strategie predátorů a obranné chování kořisti. Význam všech článků potravního řetězce a možné důsledky neuváženého lidského zasahování.
Téma historie
 • Na návštěvě u Libušky a Přemíka (1. třída)
  Děti navštíví českou venkovskou domácnost raného středověku. Poznají, jak se liší život dětí a dospělých od toho současného. Pomohou s každodenními úkoly jako je rozdělávání ohně, mletí mouky a tkaní. Podívají se, jak si děti hrají, jak se jim spí, co jedí, prozkoumají plodiny na polích a zahrádkách. Pomohou nakrmit domácí zvířata.
 • Co jedli naši předkové (od 2. třídy)
  Návštěva české venkovské domácnosti raného středověku. Seznámení se s každodenními činnostmi člověka – získáváním a úpravou potravy, používáním různých nástrojů a dělbou práce. Prohlídka dobových zahrad a polí, ukázky starých odrůd hospodářských plodin a ovocných stromů, povídání o využití tehdejších plodin, bylin a jejich významu. Děti si zkusí mletí obilí na ručním mlýnku, přípravu těsta a pečení placek dobovým způsobem.
 • Archeologie je dobrodružství (od 3. třídy)
  Seznámení s významem archeologie pro společnost a jejími výzkumnými metodami, archeologické prameny a objekty, sídliště a pohřbívání v raném středověku, archeologické památky v okolí a jejich ochrana, simulace archeologických vykopávek.

Celkové vstupné za základní + doplňkový ekologický výukový program pro základní školy je 140 Kč za dítě (pedagogický doprovod zdarma). Minimální počet platících osob je 15.

Výukový program probíhá pod vedením zkušeného lektora, délka programu je nejvýše 2 vyučovací hodiny. Doplňkový program je zařazován do časového harmonogramu až po absolvování základního programu, tj. nejdříve od 13 hodin.


3. Základní + doplňkový ekologický výukový program pro 2. stupeň

Základní program můžete dále obohatit o některý z níže uvedených výukových programů:

Téma příroda
 • Domácí zvířata
 • Povídání o tom, jaká zvířata se chovají a kdy začala sdílet svůj život s člověkem. Čím nám jsou užitečná, k čemu je dobré šlechtění zvířat a jaké má nevýhody. Seznámení s původními českými plemeny – zejména s chovanými zvířaty. Rozdílné přístupy u velkochovů a biochovů. Problematika otázky etiky chovu. Ukázka zpracování ovčí vlny.

 • Kde bydlí ptáci
 • Jak vypadá hnízdo a k čemu vlastně slouží. Proč mají někteří ptáci radši dutiny a kteří si je umí i vyhloubit? Jsou všechna vajíčka bílá? Seznámení s různými druhy ptáků a jejich způsobem hnízdění. Význam ptáků v ekosystému. Jak změny krajiny ovlivňují četnost druhů a co dělat, když najdeme zraněného ptáka. Pozorování ptáků a hnízd přímo v areálu.

 • Zvířecí detektiv
 • Kdo to tady byl? Děti pomohou zvířecímu detektivovi určit, kdo zanechal v přírodě své stopy. Seznámí se s různými stopami vytvořenými v terénu i s dalšími pozůstatky po zvířatech, jako jsou hnízda, parůžky, okousané větvičky, bobky aj. Povídání o zvířatech kolem nás. Tvorba reálných otisků stop zvířat pomocí modelů – dřevěných razítek.

 • Kdo uteče
 • Povídání o potravních vztazích v přírodě. Vysvětlení pojmů jako masožravec nebo saprofág. Vzájemná provázanost četnosti zástupců predátorů a kořisti, důmyslné lovecké strategie predátorů a obranné chování kořisti. Význam všech článků potravního řetězce a možné důsledky neuváženého lidského zasahování.

Téma historie
 • Archeologie je dobrodružství
 • Seznámení s významem archeologie pro společnost a jejími výzkumnými metodami, archeologické prameny a objekty, sídliště a pohřbívání v raném středověku, archeologické památky v okolí a jejich ochrana, simulace archeologických vykopávek.

 • Co jedli naši předkové
 • Návštěva české venkovské domácnosti raného středověku. Seznámení se s každodenními činnostmi člověka – získáváním a úpravou potravy, používáním různých nástrojů a dělbou práce. Prohlídka dobových zahrad a polí, ukázky starých odrůd hospodářských plodin a ovocných stromů, povídání o využití tehdejších plodin, bylin a jejich významu. Děti si zkusí mletí obilí na ručním mlýnku, přípravu těsta a pečení placek dobovým způsobem.

Celkové vstupné za základní + doplňkový ekologický výukový program pro základní školy je 140 Kč za dítě (pedagogický doprovod zdarma). Minimální počet platících osob je 15.

Výukový program probíhá pod vedením zkušeného lektora, délka programu je nejvýše 2 vyučovací hodiny. Doplňkový program je zařazován do časového harmonogramu až po absolvování základního programu, tj. nejdříve od 13 hodin.


K dispozici je základní občerstvení v Hospůdce Pod hrází (s možností rozšíření o oběd na objednávku podle aktuálního menu) a prodejna originálních upomínkových předmětů.

Upozorňujeme, že areál je skutečně přírodní, a přestože se v něm nacházejí částečně upravené pěšiny, může se stát, že i v teplých dnech bude dopoledne rosa a že po dešti bude bláto… Pro vaše pohodlí doporučujeme sportovní oblečení a zejména vhodnou obuv – nebo naopak – žádnou obuv… Mohou přijít vhod i vlhčené papírové ubrousky.

Příjezdová komunikace kromě osobních vozů vyhovuje autobusům běžné velikosti. V případě deštivého počasí je zatravněné parkoviště zejména pro autobusy nesjízdné a je proto třeba vozidla odstavit na označeném místě před vjezdem do areálu.

X