Zeměráj

Mapa Zeměráje

 Mapa Zeměráje

fotogalerie

 

 

Zážitkový park Zeměráj
Kovářov 201
398 55 Kovářov
Tel.: +420 702 542 054
E-mail: info (at) zemeraj.cz

Kalendář akcí

V Zeměráji je vždy připraven základní program, který kromě možnosti využít všechny nabízené atrakce zahrnuje drobné interaktivní výjevy v reálně ztvárněném prostředí vesnice z období raného středověku. Její obyvatelé vás zábavnou formou seznámí s každodenními činnostmi našich dávných slovanských předků, uvidíte, jak pečují o svá obydlí, zvířata, pole i zahrady, jak si připravují jídlo, oděvy a jiné základní potřeby k životu. Program probíhá průběžně po celý den, v souladu s dobovými zvyklostmi.
Kromě toho na vás čeká jedinečná kilometr dlouhá stezka naboso z přírodních materiálů, v raně středověké vesnici si můžete společně s jejími obyvateli vytočit nádobu na kopacím hrnčířském kruhu, příst a tkát, mlít mouku, drbat kozy nebo třeba plít zahrádky. Připraveno je i archeologické naleziště, krytá herna, lukostřelnice a stovka různých her a hlavolamů. Navíc se můžete vydat s mapou hledat tajemné symboly, které skrývají záhadu ukrytého pokladu.

 
KALENDÁŘ AKCÍ – KVĚTEN

7. 5. Archeologický den
14. 5. Byla jednou jedna rodina, Oslava Letnic
21. 5. Den fantazie
28. 5. Den her s turnajem v kuličkách

Program na sobotu 7. 5.
ARCHEOLOGICKÝ DEN
Seznamte se s prací archeologa, se způsoby pohřbívání v raném středověku, poznejte zajímavá naleziště v okolí Zeměráje, osahejte si archeologické nálezy, zkuste sestavit „rozbité" nádoby, model srubového domu i celé historické vesnice, postavit slovanskou pohřební mohylu, prostřednictvím omalovánky se poučit o odívání starých Slovanů, hledat v archeologickém nebo paleontologickém nalezišti různé předměty nebo si vyrobit kouzelný amulet podle pravěkých vzorů.

Program na sobotu 14. 5.
BYLA JEDNOU JEDNA RODINA, OSLAVA LETNIC
Prožijte jeden den s obyvateli raně středověké vesnice. Co dělal táta a co dělala máma? Hrály si i tenkrát děti? Jak dostat dům do kožichu? Může vařit pohanka pohanku? Co to znamená, když se řekne: „je to na jedno brdo"? Tatínkové mohou naštípat dřevo a rozdělat oheň, maminky namelou mouku, připraví dětem placky, potom vyčešou ovčí vlnu, upředou nit a utkají si ozdobný náramek. Děti si mohou vyzkoušet hrnčířský kruh nebo buben z kozí kůže a zahrát si některou z dobových her.
Program je zároveň zaměřený na připomenutí zvyků spojených s dávnými oslavami svátků zvaných Letnice, které patřily v minulosti k výjimečným událostem roku. Bylo to období, kdy již pole byla oseta, stromy rozkvetly a byl čas prosit bohy o dostatek vláhy, o dostatek vody ve studních, žádat živly, aby úrodě neškodily.
 
Program na sobotu 21. 5.
DNY FANTAZIE
Pro vás i vaše děti je připravena řada inspirativních úkolů. Můžete tvořit vlastní umělecká díla z různých přírodních materiálů, v historické vesnici si vyzkoušet stará řemesla, vyrobit nádobu na hrnčířském kruhu, kouzelný amulet, hračku nebo utkat ozdobný náramek. Svým výrobkem pak můžete udělat radost někomu z vašich blízkých, nebo jím obdarovat strom splněných přání v přírodní svatyni Zeměráje.

Program na sobotu 28. 5.
DEN VĚNOVANÝ STŘEDOVĚKÝM HRÁM
Kdo se svalí jako špalek? Hráli ve středověku fotbal? Kterak se hraje cvrnkaná? Ani naši dávní předci stále jen nepracovali, ale trávili vzácné volné chvíle různorodou zábavou. Přijďte si vyzkoušet některé prastaré hry – zúčastnit se můžete například turnaje ve špalíkované nebo v kuličkách, zjistit, jak se hraje hrášková hra, nebo si třeba zastřílet z luku. Začátek soutěží ve 13.30 a v 16 hodin.

 
Upozornění: Změna programu vyhrazena. Při nepřízni počasí může být program omezen či zrušen!