Byla jednou jedna rodina

So 25Zář

Život v raně středověké vesnici

Prožijte jeden den s obyvateli vesnice raného středověku. Podíváte se, jak se lidem spalo, co jedli a jak vařili, prozkoumáte plodiny na polích a zahrádkách i domácí zvířata. Zjistíte, co dělal táta a co dělala máma, jestli může vařit pohanka pohanku nebo co to znamená, když se řekne „je to na jedno brdo“. Naštípete dřevo a rozděláte oheň pomocí křesadla, namelete mouku a připravíte placky, které pak společně upečete. Potom vyčešete ovčí vlnu a upředete nit nebo si vyzkoušíte práci na hrnčířském kruhu. Získané znalosti ze života našich předků si navíc ověříte řešením zábavného kvízu.

Zavřít