Adopce stromu

Od roku 2011 jsme v areálu Zeměráje nově vysázeli přes 160 listnatých stromů, z toho 50 stromů starých ovocných odrůd, a k tomu 2 000 keřů tradičních druhů tvořících živé ploty, které člení areál na několik částí a poskytují úkryt a potravu ptactvu. Snažíme se tak nejen o ekologickou rekultivaci tohoto nádherného místa poškozeného dlouhodobou intenzivní zemědělskou činností, ale zároveň i o vytvoření jedinečného malebného rámce typické jihočeské přírody umocňující prožitek návštěvníků Zeměráje a tím i hlubší vnímání neobyčejné krásy zdejší krajiny. Navazujeme též na existenci dvou ovocných sadů, které byly v okolí usedlosti Budař založeny na počátku 50. let 20. století a zrušeny v 70. letech, a z nichž se dodnes dochovalo několik jabloní a třešní v těsném sousedství domu čp. 200.

Ovocné sady v okolí Budaře na leteckém snímku pořízeném 22. září 1961

K (symbolické) adopci nabízíme kterýkoliv nově vysazený (počínaje rokem 2011) mladý stromek. K dispozici jsou staré odrůdy ovocných stromů (jabloně, hrušně, třešně, slivoně) a typické domácí stromy jako je dub, habr, lípa, olše, bříza, javor, vrba, topol a jiné, záleží na vašem výběru konkrétního druhu i stanoviště.

Cena za adopci stromu je jednotná 900 Kč, v ceně je zahrnuta výroba ozdobné cedulky se jménem adoptivního rodiče, jedna dárková vstupenka do Zeměráje a certifikát o adopci stromu. Peníze takto získané použijeme na další výsadbu a na péči o stávající zeleň. V případě vašeho zájmu (pište na info@zemeraj.cz) poskytneme platební údaje k úhradě bankovním převodem, po obdržení platby zašleme dárkovou vstupenku a certifikát o adopci stromu e-mailem ve formátu pdf. Strom si po předchozí dohodě termínu můžete vybrat sami nebo jen e-mailem sdělit, o který druh stromu máte zájem a svěřit výběr nám. Po sdělení jména adoptivního rodiče zadáme do výroby cedulku, která bude na strom umístěná během návštěvní sezony (na zimu cedulky sundáváme, na jaře je opět vracíme na stromy).

K usnadnění výběru vám může pomoci mapa vysazených stromů vhodných k adopci:

 

 

Mapa stromů vhodných k adopci