KOVÁŘOVSKO

Poznávací geolokační hra pro hravé dospělé a zvídavé děti

Průvodcem po 55 zajímavých místech Kovářovska vám bude interaktivní mobilní aplikace pro chytré telefony. Obsahuje množství informací, fotografie, obrázky a mapy, podobně jako v tištěném turistickém průvodci, navíc s možností zapojit se do zábavné a naučné orientační hry. Návštěvou vybraných míst a splněním úkolů s nimi spojených získáte body, za něž můžete dostat odměnu. Hra je určena starším dětem a dospělým. Vytvořeno s finanční podporou Jihočeského kraje.

Návod

Nejdříve si musíte do svého chytrého telefonu nainstalovat zdarma aplikaci Actionbound, která je dostupná pro systémy Google AndroidApple iOS. Odsouhlasíte podmínky, zvolíte si uživatelské jméno, povolíte přístup aplikace k poloze (zapnete GPS) a médiím v zařízení. Telefonem potom oskenujete QR kód na webové stránce hry nebo na propagačním letáku, hru najdete a spustíte také přímo v aplikaci (Najít Bound–Mé Boundy). Pokud se automaticky nenastaví česká verze, je třeba zvolit češtinu v Nastavení aplikace a případně vypnout volbu „přizpůsobení jazyka aplikace jazyku Bound“. Hru lze hrát v terénu off-line bez připojení k internetu, musíte si ji ale nejdříve do telefonu stáhnout (to vám aplikace sama nabídne na začátku hry), což zabere asi 60 MB. Než vyrazíte na cestu, je dobré mít plně dobitý telefon nebo si vzít s sebou powerbanku. U některých telefonů se stává, že na změnu polohy reagují pomaleji, tudíž je třeba počkat, než se telefon zorientuje. Je také lepší ukončit ostatní aplikace běžící na pozadí, neboť zabírají místo v operační paměti.

 

Postup hry

Na úvodní stránce pod fotografií kovářovského kostela stisknete tlačítko Dále. Přečtete si zajímavosti o počátcích Kovářova a úvahy o původu názvu obce. Na konci textu se opět tlačítkem Dále dostanete na seznam míst neboli etap. Začít můžete na kterémkoliv místě dle výběru. Etapy lze hrát v libovolném pořadí, mohou být kdykoliv pozastaveny a dohrány jindy. Místa si také můžete jen prohlížet, číst zajímavosti a zkoumat obrázky. V menu na záložce Možnosti můžete sledovat průběh hry, počet dosažených bodů nebo hru pozastavit (Pause Bound) a pokračovat později, zobrazíte si mapu či kompas. Pozor, výběrem možnosti Přerušit Bound provedete reset hry, tzn. smažete všechny splněné etapy s dosaženými body a vrátíte se na začátek hry!
Každé místo (etapa) je nejdříve popsáno, další stránka vás vyzve k nalezení místa, kdy k němu musíte fyzicky dojít či dojet, což vám aplikace potvrdí a přidělí první body. Následuje úkol, který musíte splnit (aplikace nabídne různé možnosti případně i nápovědu). Za správnou odpověď získáte další body a můžete pokračovat jinou etapou (nebo hru pozastavit).

Odměna

Jakmile dosáhnete určitého počtu bodů, aplikace vám oznámí možnost získat odměnu u partnerů zapojených do hry (seznam níže). Odměnu obdržíte při návštěvě poskytovatele (v otvírací době), kterého požádáte o předložení kontrolního QR kódu. Obsluze ukážete displej telefonu se stránkou informující o dosažení daného počtu bodů a stisknete tlačítko Skenovat kód. Načtení kódu aplikace potvrdí (zvukem a přidělením 1 bodu) a potvrzení ukážete poskytovateli, který vydá odměnu. Pozor, skenování QR kódu stiskem tlačítka v aplikaci proveďte až u poskytovatele (nezkoušejte to dříve), jinak odměna nepůjde uplatnit! Oskenováním QR kódu dojde k zneplatnění tohoto nároku na odměnu. Můžete pak pokračovat ve hře a po dosažení další bodové úrovně získáte nárok na další odměnu.

Odměny po dosažení:

500 bodů
Malý dárek (dle věku hráče) v prodejně Železářství Kočí, Kovářov 108 (1. patro nad prodejnou potravin Coop).

700 bodů
Sladká odměna v obchodě firmy Elektro Slivka, Kovářov 197.

1000 bodů
Vstupenka pro 1 osobu na Langovu rozhlednu, Onen Svět 28.

1500 bodů
Dárkový balíček od Obce Kovářov (k vyzvednutí na Obecním úřadě Kovářov 63 v úředních hodinách nebo alternativně v Zeměráji v otvírací době).

2000 bodů
Vstupenka pro 1 osobu do Zážitkového parku Zeměráj (vstupenku obdržíte v pokladně Zeměráje).