Archeoskanzen

„Neznámi a zapomenuti leží na pohřebištích rozsetých po celé zemi ti,
kteří vydobyli její ornou půdu z temnot lesa…“

Zdeněk Smetánka: Legenda o Ostojovi – archeologie obyčejného života

Nejen ti účastníci dějin, kteří dělali hluk, byli ti nejdůležitější – žili i jiní, mlčenliví. Na práci neznámých rolníků a vesnických řemeslníků vystavěli urození a mocní základy našeho státu. Se životem těchto zapomenutých venkovanů vás chceme poutavou formou seznámit v archeoskanzenu raného středověku – vesnici Hruškov a umožnit vám vyzkoušet si některé činnosti pro tehdejší vesničany zcela běžné, dnes však již téměř zapomenuté. Umelte mouku na kamenném mlýnku, vyzkoušejte předení, tkaní nebo práci na hrnčířském kruhu. Zjistěte, co rostlo na raně středověkých zahradách a polích a jaká zvířata se pásla na okolních pastvinách, jak se tesalo sekyrou, kosilo kosou a žalo srpem, co se jedlo a pilo. Po práci si odpočiňte na slaměném loži ve skromném obydlí. Na chvíli tak můžete vnímat všemi smysly harmonii i náročnost života našich předků.

Více:
Vesnice
Svatyně
Zvířata
Raný středověk