Hry a hlavolamy

„Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a vzpomenu si;
ale nech mne se zúčastnit a já pochopím a zapamatuji si.“

Konfucius

V Zeměráji najdete více než stovku různých her, hlavolamů a tvořivých úkolů inspirovaných českou přírodou a českou historií. Herními prvky jsou doplněna všechna místa v areálu, kromě zábavy a relaxace zde jejich prostřednictvím získáte nové poznatky i smyslové zážitky. Naše hry nejsou určeny jen dětem – nad řešením mnohých úkolů se zapotí i řada dospělých.

Hravost je přirozenou vlastností člověka. Již od narození přinášejí hry dětem i zvířecím mláďatům mnoho důležitých poznatků a dovedností důležitých pro jejich budoucí život. Pomocí napodobování určitého druhu chování a řešení situací si zároveň osvojují potřebné sociální modely, své začlenění do kolektivu. Podle věku dětí a stupně jejich zralosti se mění i charakter hry. Od velmi jednoduchých zaměřených především na poznávání nejbližšího okolního světa ke skupinovým a napodobujícím činnostem až k hrám s různými náměty. Sem patří i hry konstruktivní a tvořivé.

Již v dávné minulosti se v hrách začala objevovat systematičnost a soutěživost. Hlavním předpokladem pro rozvoj her byl nárůst množství volného času. Postupně začaly vznikat pravidla pro různé hry sportovní i deskové. Lidé v sobě mají vrozenou potřebu dokazovat si své schopnosti, vyhrávat, objevovat nové strategie. Zároveň se ale hrou učí i prohrávat a získat z prohry poučení.

Hravost je pro člověka velmi důležitá, souvisí s podstatou lidské psychiky, která se projevuje neustálou touhou se zdokonalovat a učit. Je součástí adaptace jedince na stále se měnící podmínky. Umožňuje snáze překonávat překážky a vnáší do života radost, rozptýlení i možnost vlastního vyjádření. Hra poskytuje volnost v myšlení i jednání, podněcuje představivost, fantazii, dává prostor k prožívání, k toleranci. Naplňuje i biologickou potřebu sounáležitosti a komunikace.