O nás

Zážitkový park Zeměráj byl založen roku 2011 soukromou společností, financován z privátních zdrojů. Leží na rozhraní středních a jižních Čech, nedaleko Orlíku nad Vltavou u obce Kovářov, v žulové pahorkatině zvané “kraj kamenů”.

Zeměráj se rozkládá na ploše 9 hektarů v okolí bývalé zemědělské usedlosti se zachovalým roubeným domem z roku 1640, stojícím na místě zaniklého vodního mlýna založeného nejpozději na počátku 16. století. Areál je citlivě zasazen do rozmanitého přírodního prostředí na samotě vzdálené 2 km od nejbližšího osídlení a rušivých vlivů. V místě se střídají nevelké smíšené lesy s plochami luk, polí, rybníků, rozptýlené zeleně a typickými shluky velkých žulových balvanů.

Zeměráj tvoří především archeopark raně středověké vesnice v podobě okrouhlice obklopené zahradami, poli a pastvinami, oživený jejími obyvateli a zvířectvem, doplněný svatyní a pohřebištěm, dále archeologické a paleontologické simulační naleziště, dětská herní vesnička inspirovaná roubenými stavbami regionální lidové architektury ve zmenšeném měřítku, kilometr dlouhá přírodní stezka naboso, rozsáhlé dřevěné bludiště, interaktivní krytá herna, lukostřelnice a množství přírodních hřišť různého zaměření. V areálu je rozmístěno na sto různých herních prvků, stolních her, hlavolamů, dobrodružných a zábavných úkolů pro všechny věkové kategorie. Nechybí ani hospůdka se stylovou nabídkou jídel a nápojů, odpočinkové zóny i zastřešené prostory pro případ nepříznivého počasí.

Návštěvník Zeměráje zábavnou formou a aktivní účastí lépe pochopí aspekty nelehkého života venkovanů v raném středověku, i to, jak jej odhalují a zkoumají archeologové. Vlastníma rukama může upříst nit a utkat z ní ozdobný náramek, na hrnčířském kruhu vytočit misku z hlíny, vytvořit amulet pro štěstí či jiná vlastní díla z různých inspirativních materiálů. Umele mouku na kamenném žernovu nebo zrnotěrce, připraví těsto a upeče obilné placky. Pomůže s pečením chleba ve funkční chlebové peci, s údržbou zahrad, sklizní plodin, obstaráním zvířat a vody, zpracováním dřeva, rozděláním ohně a vařením. Vyzkouší si pohodlnost slaměného lože a hřejivost kožešin ve skromných obydlích. Pozná i život našich předků v době nepříliš vzdálené, lidovou architekturu středního Povltaví, tradiční řemesla i dobovou kuchyni. Každé místo Zeměráje je koncipováno tak, aby působilo více podnětů současně, odhalovalo souvislosti, provokovalo pozornost a přemýšlení návštěvníka a tím byl pro něj zážitek zajímavější a získaný poznatek trvalejší.

Koncept tohoto zážitkového parku je v České republice ojedinělý, vystavěný podle vzoru evropských interaktivně zaměřených specializovaných muzeí v přírodě resp. ekomuzeí na základě moderních metod živé interpretace kulturního a přírodního dědictví. Srozumitelně vypráví příběhy „obyčejných“ obyvatel venkova založené na vědeckých faktech v co nejúplnější autentické podobě a logických souvislostech. Oslovuje co nejširší veřejnost včetně zcela nepoučené, která by možná do „klasického“ muzea či skanzenu nikdy nezavítala, je spojovníkem mezi komerční a vědeckou sférou a tvoří nástupní můstek k dalšímu vzdělávání, zejména u dětí, pod heslem „znalost vlastní minulosti je darem budoucnosti“.

 

 

 

 

O víkendu a v pondělí 28. září máme otevřeno! >>

 

Zeměráj se nachází ve volné krajině v přírodě a je dostatečně rozlehlý, aby mohla být dodržena veškerá hygienická opatření. Nejsou v něm žádné uzavřené vnitřní prostory. Dezinfenkce je k dispozici jak u vstupu tak i na dalších místech v areálu. Potřebná místa jsou pravidelně dezinfikována. V září je otevřeno o sobotách, nedělích a svátcích od 10 do 18 hodin. Více na stránce Otvírací doba.

 

X