Novinky

Fotosoutěž

Užili jste si v Zeměráji hezký den a podařilo se vám fotograficky zachytit některé zajímavé okamžiky? Podělte se o ně s ostatními v naší fotosoutěži NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK V ZEMĚRÁJI! Vyhrát můžete dárkovou vstupenku pro 4 osoby a další zajímavé ceny.

Novinky sezony

Hlavními novinkami je hra pro odvážné děti nazvaná Temné Skladiště a výstava souboru unikátních historických fotografií Zmizelý venkov z pozůstalosti etnografa Čeňka Zíbrta (rodáka z nedalekého Kostelce nad Vltavou), zobrazujících převážně již zaniklé roubené venkovské domy a jejich obyvatele (včetně dětí) ze vsí v okolí Zeměráje na přelomu 19. a 20. století (zahájení výstavy v sobotu 20. července). Na základě četných přání letos nově zavádíme slevu pro opakované návštěvy. V pokladně obdržíte na vyžádání poukaz 5+1 na šestou návštěvu Zeměráje zdarma. Při každé návštěvě dostanete razítko a za 5 razítek máte následující šestý vstup zdarma. Poukaz platí do roku 2020. Dokončujeme též náročnou rekonstrukci provozního objektu čp. 200, který již z dálky vyniká zejména novou vysokou valbovou střechou krytou šindelem a novými okny v tradiční podobě orientovanými na výšku. Kromě toho čekají návštěvníky mnohá další vylepšení, nové hry a hlavolamy.

Zeměráj členem EXARC

Zeměráj se stal členem EXARC – prestižní světové asociace archeologických muzeí v přírodě, založené v roce 2003 v dánském Lejre. V současnosti je sídlem asociace Nizozemsko. EXARC je sdružení profesionálů působících v archeologických muzeích v přírodě, zabývajících se experimentální a veřejnou archeologií, dobovými technologiemi, rekonstrukcemi staveb i života v časech minulých a jejich interpretací pro veřejnost. Více na EXARC.net

Jeden z nejstarších roubených domů

Již dříve jsme věděli (díky rešerši archivních pramenů), že na místě nynější samoty Budař čp. 201 (původně čp. 31) stával již před rokem 1604 vodní mlýn zvaný Hruškovský. Na počátku třicetileté války (1619) byl však mlýn zničen. Zjistili jsme ze starých listin, že pusté stavení ještě před rokem 1638 změnilo majitele. Ten ale mlýn neobnovil, nýbrž místo něj vystavěl zemědělskou usedlost. Ta v průběhu dějin částečně měnila podobu, byla přestavována a dostavována (podrobné informace na stránce Dějiny Budaře). Do nedávna jsme ale netušili, že obytný dům usedlosti skrývá obrovské překvapení. Přestože má tradiční trojdílné uspořádání (světnice – síň s „černou“ kuchyní – komora), zvenčí se kvůli zděnému štítovému průčelí s typickou regionální úpravou z 19. století jeví jako relativně mladá stavba. Při současných opravách se ale pod novověkou omítkou dvorní stěny objevily mohutné dřevěné trámy, velmi dobře zachovalé. Pojali jsme podezření, jestli se nejedná o pozůstatek nějaké výrazně starší stavební etapy. Proto jsme roubenou část domu podrobili odbornému dendrochronologickému průzkumu (datování dřeva měřením šířek letokruhů), který provedla specializovaná laboratoř Ústavu Nauky o dřevě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Nad veškerá očekávání bylo zjištěno, že trámy použité na stavbu srubu pocházejí z borovic pokácených v roce 1640! Do dnešní doby se tedy zcela unikátně dochovala podstatná část dřevěného domu pamatující neklidné období 17. století! A aby toho nebylo málo, při čištění kamenné dlažby zápraží zčásti zarostlého travou jsme v ní rozpoznali zlomek starého mlýnského kamene, tedy památky ještě starší a hlavně jediného hmotného pozůstatku zaniklého pozdně středověkého mlýna! Roubení jsme pečlivě a citlivě očistili, restaurovali a konzervovali tak, aby bylo zachováno i pro budoucnost.

Pečení placek v osadě Budařov

Pro odpočinek a pohodové vstřebání atmosféry života v přírodním prostředí jsme vyčlenili několik středověkých obydlí v osadě Budařov, která můžete využít pro klidné posezení či poležení na slámě. K dispozici jsou ohniště, na kterých si můžete opéct úlovek přinesený z domova, nebo si třeba koupit ve zdejší prodejně pytlík zrní, proměnit ho pomocí zrnotěrky na mouku a připravit si vlastní obilné placky, upečené na rozpáleném kameni. Na oheň si ovšem musíte dřevo naštípat sami.

Natáčení pohádky Vlk a kůzlátka

Natáčela se u nás známá písničková pohádka, která je nyní k vidění na YouTube. Jde o úvod k novému písničkovému projektu pro děti pohádkové dvojice Štístko a Poupěnka. Fotografie z natáčení na Facebooku.
O víkendu a v pondělí 28. září máme otevřeno! >>

 

Zeměráj se nachází ve volné krajině v přírodě a je dostatečně rozlehlý, aby mohla být dodržena veškerá hygienická opatření. Nejsou v něm žádné uzavřené vnitřní prostory. Dezinfenkce je k dispozici jak u vstupu tak i na dalších místech v areálu. Potřebná místa jsou pravidelně dezinfikována. V září je otevřeno o sobotách, nedělích a svátcích od 10 do 18 hodin. Více na stránce Otvírací doba.

 

X