Kaplička

Dokončili jsme novostavbu malé zděné výklenkové kapličky, inspirované drobnými historickými sakrálními objekty dodnes stojícími na Kovářovsku. Její typické umístění na rozcestí starých cest

esteticky oživí okolí historické usedlosti Budař. Ve společnosti roubenky čp. 201 z roku 1640 a novodobého provozního objektu čp. 200, nyní rekonstruovaného do podoby barokního panského domu, vytvoří malebný celek příznivě doplňující areál Zážitkového parku Zeměráj. Kaplička je tradičního jednoduchého typu, obdélného půdorysu, se soklem z místního lomového kamene ponechaného v režné úpravě. Hranolové zděné těleso kapličky se zapuštěným hlubokým půloválně završeným výklenkem je omítnuto hladkou jednovrstvou omítkou, kryté sedlovou stříškou s použitím pálené tašky bobrovky.