Pro školky

Praktické informace a rezervační formulář zde

1. Základní program „Český Zeměráj“

Cílem programu je podnítit u dětí vnímání osobitosti české krajiny, zprostředkování prožitku sounáležitosti života člověka a přírody, jejich vzájemnou provázanost v kontextu historického vývoje i cyklického běhu času. Základní program „Český Zeměráj“ lze financovat z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prostřednictvím Šablony Projektový den mimo školu (s přípravou podkladů Vám rádi poradíme).

Základní program je rozdělen do dvou rámcových částí – první je naučná, v níž se děti hravou formou seznámí se životem našich předků v raném středověku, s každodenními činnostmi člověka a jeho vlivem na proměny krajiny, s flórou a faunou středního Povltaví. Děti si mohou odnést řadu nových poznatků, které budou umocněny předchozí přípravou, k níž můžete využít informací na webových stránkách Zeměráje (například stránky Archeopark, Příroda).
Druhá část programu je převážně herní a zábavní, během níž děti absolvují chůzi bez bot po kilometr dlouhé přírodní stezce naboso, která je doplněná množstvím interaktivních a naučných úkolů zaměřených na poznávání české přírody. Prozkoumají dětskou herní vesničku inspirovanou 19. stoletím, krytou dětskou hernu, rozsáhlé bludiště a využijí další stanoviště, aktivity, hry a hlavolamy rozmístěné po celém areálu.

Objednat se můžete na termíny v pracovních dnech v období od 2. května do 30. června a od 5. září do 30. září 2022. Termín je vhodné nejdříve telefonicky zkonzultovat (702 542 054 v pracovní dny od 9 do 15 hodin) nebo můžete použít rezervační formulář.

Vstupné pro mateřské školy je 100 Kč za dítě.
Pedagogický doprovod má vstup zdarma (předpokládáme 1 dospělou osobu na 10 dětí, při vyšším počtu dospělých se vstupné stanoví předchozí dohodou).
Vstupné se hradí hotově při vstupu do areálu, úhrada na fakturu je možná po předchozí dohodě.
Minimální počet platících osob je 15.

K programu pro mateřské školy je dále možné přiobjednat některou z dalších aktivit (bezplatných nebo zvlášť zpoplatněných).

Po příjezdu bude dětem poskytnut krátký úvodní výklad a dále se ve skupinách budou dle našich instrukcí věnovat programům a aktivitám na různých stanovištích tak, aby se prostřídaly na všech místech s dalšími dětskými skupinami. Mezitím budou mít možnost si odpočinout, občerstvit se nebo si koupit upomínkové předměty. Minimální čas, který budete na základní prohlídku Zeměráje potřebovat, jsou 4 hodiny, ale obvykle se školy zdrží i déle. Pobyt v areálu je omezen jen návštěvní dobou, tj. do 18 hodin.

2. Doplňkové výukové programy

Návštěvu Zážitkového parku Zeměráj můžete obohatit o některý z níže uvedených výukových programů, realizovaných ve spolupráci s Ekocentrem Budař, o. s.

Přímé propojení aktivit s okolní rozmanitou přírodou a zázemím Zeměráje poskytuje ideální podmínky pro realizaci programů zaměřených na rozšíření znalostí a dovedností ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Aktivity jsou uzpůsobeny tak, aby se účastníci programů učili především prožitkem, aby sami hledali odpovědi na otázky z různých okruhů environmentální problematiky a vnímali významné souvislosti. Jsou vedeni k rozvíjení tvořivosti, smyslového vnímání, empatie i estetického cítění. Programy tak mohou přispět k posílení jejich vztahu k živé přírodě, zdravému životnímu stylu, k vnímání vývoje a proměn české krajiny i k vytváření hlubší vazby k místu, kde žijeme. Programy jsou zaměřeny na doplnění teoretických znalostí ze školy o praktickou výuku, jsou vytvořeny týmem zkušených pedagogů, psychologů a odborníků, jsou přizpůsobeny věku a potřebám účastníků, využívají her, soutěží a prvků dramatické výchovy.

2.0. Základní program „Český Zeměráj“ + doplňkový výukový program pro mateřské školy

Celkové vstupné za základní program „Český Zeměráj“ + doplňkový výukový program pro mateřské školy je 150 Kč za dítě.
Pedagogický doprovod má vstup zdarma (předpokládáme 1 dospělou osobu na 10 dětí, při vyšším počtu dospělých se vstupné stanoví předchozí dohodou).
Vstupné se hradí hotově při vstupu do areálu, úhrada na fakturu je možná po předchozí dohodě.
Minimální počet platících osob je 15.
Délka programu je nejvýše 2 vyučovací hodiny. Doplňkový program je zařazován do časového harmonogramu až po absolvování základního programu, tj. nejdříve od 13 hodin.

Téma příroda
  • Ovečka černá a bílá
    Povídání o ovečkách, kde bydlí a čím jsou pro člověka užitečné. Děti se seznámí se životem oveček a připraví jim svačinu. Podívají se na postup ručního zpracování ovčí vlny a vyrobí si dárek z vlny.
  • O ptáčkovi, který se ztratil
    Děti pomohou najít správné hnízdo opuštěnému ptáčkovi. Seznámí se s různými druhy našich ptáků a jejich způsobem hnízdění, s rozdílnými typy hnízd a vajíček. Pozorování ptáků a hnízd přímo v areálu je doplněno prohlídkou reálně ztvárněných modelů, včetně třímetrového hnízda. Děti si zkusí vyrobit vlastní hnízdečko s použitím různých materiálů.
  • Zvířecí detektiv
    Kdo to tady byl? Děti pomohou zvířecímu detektivovi určit, kdo zanechal v přírodě své stopy. Seznámí se s různými stopami vytvořenými v terénu i s dalšími pozůstatky po zvířatech, jako jsou hnízda, parůžky, okousané větvičky, bobky aj. Povídání o zvířatech kolem nás. Tvorba reálných otisků stop zvířat pomocí modelů – dřevěných razítek.

K dispozici je základní občerstvení v Hospůdce Pod hrází (s možností rozšíření o oběd na objednávku podle aktuálního menu) a prodejna upomínkových předmětů. Jsou zde k dispozici i toalety.

V deštivém počasí se program koná beze změn, v areálu se nachází dostatek zastřešených prostor (stan s posezením a kapacitou cca 50 míst u vstupu do areálu, domky v dětské vesnici Hrejkov, obytná stavení v archeoparku Hruškov, krytá herna a Hospůdka pod Hrází s kapacitou cca 100 míst, která je v případě deště upravena na herní prostor).

! Prosíme, abyste upozornili rodiče, že areál je skutečně přírodní, nacházejí se zde travnaté pěšiny a i v teplých dnech může být ráno rosa a po dešti bláto, proto by děti měly být vybaveny vhodným oblečením a zejména obuví. Dále mohou přijít vhod vlhčené ubrousky.

Příjezdová komunikace kromě osobních vozů vyhovuje autobusům běžné velikosti. V případě deštivého počasí je zatravněné parkoviště zejména pro autobusy nesjízdné a je proto třeba vozidla odstavit na označeném místě před vjezdem do areálu. Informace o příjezdu pro řidiče zde.

! Vzhledem k tomu, že příprava vaší návštěvy a výukových programů vyžaduje nezbytné časové, materiální i personální zajištění, jsme oprávněni v případě zrušení objednaného termínu méně než 14 dnů předem nebo v případě nedostavení se v objednaném termínu bez předchozí omluvy, požadovat finanční kompenzaci. Na storno poplatek vystavíme fakturu.