Pro školky

Praktické informace a objednávkový formulář zde

1. Základní program „Český Zeměráj“

Cílem programu je podnítit u dětí vnímání osobitosti české krajiny, zprostředkování prožitku sounáležitosti života člověka a přírody, jejich vzájemnou provázanost v kontextu historického vývoje i cyklického běhu času.

Základní program „Český Zeměráj“ lze financovat z Operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím Šablony Inovativní vzdělávání.

Základní program je rozdělen do dvou rámcových částí, naučné a zábavní. V naučné se děti hravou formou seznámí se životem našich předků v raném středověku, s každodenními činnostmi člověka a jeho vlivem na proměny krajiny, s flórou a faunou středního Povltaví. Děti si mohou odnést řadu nových poznatků, které budou umocněny předchozí přípravou, k níž můžete využít informací na webových stránkách Zeměráje (například stránky Archeoskanzen, Příroda).
V zábavní části děti absolvují chůzi bez bot po kilometr dlouhé přírodní stezce naboso, která je doplněná množstvím interaktivních a naučných úkolů zaměřených na poznávání české přírody. Prozkoumají dětskou herní vesničku inspirovanou 19. stoletím, krytou dětskou hernu, velké dřevěné bludiště a využijí další stanoviště, aktivity, hry a hlavolamy rozmístěné po celém areálu.

Objednat svou návštěvu můžete na termíny v pracovních dnech v období od 2. května do 30. června a od 4. září do 6. října 2023. Termín je vhodné nejdříve telefonicky zkonzultovat (702 542 054 v pracovní dny od 9 do 15 hodin) a následně objednávku potvrdit e-mailem nebo můžete použít objednávkový formulář.

Vstupné pro mateřské školy je 140 Kč za dítě.
Pedagogický doprovod má vstup zdarma (předpokládáme 1 dospělou osobu na 10 dětí, při vyšším počtu dospělých se vstupné stanoví předchozí dohodou).
Vstupné se hradí hotově při vstupu do areálu, úhrada na fakturu je možná po předchozí dohodě.
Minimální počet platících osob je 15.

Základní program trvá 4 hodiny. Po příjezdu bude dětem poskytnut krátký úvodní výklad a dále se ve skupinách budou dle našich instrukcí věnovat programům a aktivitám na různých stanovištích tak, aby se prostřídaly na všech místech s dalšími dětskými skupinami. Mezitím budou mít možnost si odpočinout, občerstvit se nebo si koupit upomínkové předměty. Je potřeba počítat s tím, že v areálu se děti nemohou pohybovat bez doprovodu dospělé osoby (na jednotlivých stanovištích samozřejmě můžete dát dětem volnost ke hře, ale dospělý doprovod musí mít děti stále na dohled). Toalety se nacházejí uvnitř areálu 300 metrů od vstupu, zájezdům s malými dětmi proto doporučujeme zastavit se někde cestou.

K základnímu programu pro mateřské školy je dále možné přiobjednat některou z dalších aktivit (bezplatných nebo zvlášť zpoplatněných).

2. Doplňkové výukové programy

Návštěvu Zážitkového parku Zeměráj můžete obohatit o některý z níže uvedených výukových programů, realizovaných ve spolupráci s Ekocentrem Budař, o. s.

Přímé propojení aktivit s okolní rozmanitou přírodou a zázemím Zeměráje poskytuje ideální podmínky pro realizaci programů zaměřených na rozšíření znalostí a dovedností ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Aktivity jsou uzpůsobeny tak, aby se děti učily především prožitkem, aby samy hledaly odpovědi na otázky z různých okruhů environmentální problematiky a vnímaly významné souvislosti. Jsou vedeny k rozvíjení tvořivosti, smyslového vnímání, empatie i estetického cítění. Programy tak mohou přispět k posílení jejich vztahu k živé přírodě, zdravému životnímu stylu, k vnímání vývoje a proměn české krajiny i k vytváření hlubší vazby k místu, které je jejich domovem. Programy jsou zaměřeny na doplnění teoretických znalostí ze školy o praktickou výuku, jsou vytvořeny týmem zkušených pedagogů, psychologů a odborníků, jsou přizpůsobeny věku a potřebám účastníků, využívají her, soutěží a prvků dramatické výchovy. Prostřednictvím pracovních listů si zároveň upevní získané vědomosti.

2.1. Základní program „Český Zeměráj“ + doplňkový výukový program pro mateřské školy

Celkové vstupné za základní program „Český Zeměráj“ + doplňkový výukový program pro mateřské školy je 190 Kč za dítě.
Pedagogický doprovod má vstup zdarma (předpokládáme 1 dospělou osobu na 10 dětí, při vyšším počtu dospělých se vstupné stanoví předchozí dohodou).
Vstupné se hradí hotově při vstupu do areálu, úhrada na fakturu je možná po předchozí dohodě.
Minimální počet platících osob je 15.
Délka programu je nejvýše 2 vyučovací hodiny. Doplňkový program je zařazován do časového harmonogramu až po absolvování základního programu, tj. nejdříve od 13 hodin.

Téma příroda
 • Ovečka černá a bílá
  Povídání o ovečkách, kde bydlí a čím jsou užitečné. Proč mají husté kožichy? K čemu se vlna používala v minulosti a co z vlny vyrábíme dnes? Děti se seznámí s postupy ručního zpracování ovčí vlny jako je praní, předení, tkaní, barvení či plstění a odnesou si výrobek. Postarají se o místní ovce a kozy, připraví jim svačinu, nakrmí je a pohladí.
 • O ptáčkovi, který se ztratil
  Děti pomohou najít správné hnízdo opuštěnému ptáčkovi. Seznámí se s různými druhy našich ptáků, jejich životem a způsobem hnízdění, s podobou hnízd a vajíček. Prohlédnou si jak skutečná hnízda, peří, skořápky a vývržky, tak i ztvárněné modely včetně třímetrového hnízda. Děti si zkusí vyrobit ptačí hnízdo s použitím různých materiálů.
 • Zvířecí detektiv
  Kdo to tady byl? Děti pomohou zvířecímu detektivovi určit, kdo zanechal v přírodě své stopy. Seznámí se s různými stopami v terénu i s dalšími pozůstatky po zvířatech, jako jsou hnízda, parůžky, okousané větvičky, bobky aj. Dozví se zajímavosti ze světa zvířat kolem nás. Proč a jak zvířata chránit. Co dělat, když najdeme zraněné zvíře. Děti si vyrobí reálné otisky stop zvířat pomocí speciálních razítek.
 • Jak se rodí babočky
  Děti se seznámí s vývojem babočky od vajíčka po kuklu. Dozví se, jaký je rozdíl mezi životem housenky a dospělého motýla. Co škodí housenkám a co jim naopak svědčí? Jak vzniká z housenky dospělý motýl a jak mu naroste sosák? Proč jsou motýli užiteční a proč z krajiny mizí? Děti si prohlédnou skutečné motýlí kukly, vyrobí si líheň na motýly a získají návod, jak si motýla vychovat.
Téma historie
 • Na návštěvě u Libušky a Přemíka
  Děti navštíví venkovskou domácnost raného středověku. Poznají, jak se liší tehdejší život dětí a dospělých od toho současného. Pomohou s každodenními úkoly jako je rozdělávání ohně, mletí mouky a zpracování vlny. Vyzkouší si, jak si děti hrají, jak se jim spí, co jedí, prozkoumají plodiny na polích a zahradách. Pomohou nakrmit domácí zvířata.

K dispozici je základní občerstvení v Hospůdce Pod hrází (s možností rozšíření o oběd na objednávku podle aktuálního menu) a prodejna upomínkových předmětů. Jsou zde k dispozici i toalety.

V deštivém počasí se program koná beze změn, v areálu se nachází dostatek zastřešených prostor (stan s posezením a kapacitou cca 50 míst u vstupu do areálu, domky v dětské vesnici Hrejkov, obytná stavení v archeoparku Hruškov, krytá herna a Hospůdka pod Hrází s kapacitou cca 100 míst, která je v případě deště upravena na herní prostor).

! Prosíme, abyste upozornili rodiče, že areál je skutečně přírodní, nacházejí se zde travnaté pěšiny a i v teplých dnech může být ráno rosa a po dešti bláto, proto by děti měly být vybaveny vhodným oblečením a zejména obuví. Dále mohou přijít vhod vlhčené ubrousky.

Příjezdová komunikace kromě osobních vozů vyhovuje autobusům běžné velikosti. V případě deštivého počasí je zatravněné parkoviště zejména pro autobusy nesjízdné a je proto třeba vozidla odstavit na označeném místě před vjezdem do areálu. Informace o příjezdu pro řidiče zde.

! Vzhledem k tomu, že příprava vaší návštěvy a výukových programů vyžaduje nezbytné časové, materiální i personální zajištění, jsme oprávněni v případě zrušení objednaného termínu méně než 14 dnů předem nebo v případě nedostavení se v objednaném termínu bez předchozí omluvy, požadovat finanční kompenzaci. Na storno poplatek vystavíme fakturu.