Kalendář akcí

Během aktuální návštěvní doby jsou k dispozici aktivity na stanovištích. V areálu je dále rozmístěno více než sto různých her, zábavných i naučných prvků, dobrodružných úkolů a hlavolamů. Navštívíte archeopark vesnice raného středověku Hruškov, ve kterém vás obyvatelé zábavnou formou seznámí s každodenními činnostmi našich slovanských předků, uvidíte, jak pečují o svá obydlí, zvířata, pole i zahrady, jak si připravují jídlo, oděvy a jiné základní potřeby k životu. Společně s nimi si můžete vytočit nádobu na hrnčířském kruhu, příst a tkát, mlít mouku, drbat kozy nebo třeba plít zahrádky. Projdete se po kilometr dlouhé stezce naboso vedoucí přes různé přírodní překážky a povrchy. Připraveno je archeologické a paleontologické naleziště, tvoření amuletů, velké kůlové bludiště, dětská herní vesnička Hrejkov, krytá interaktivní herna, hra v temném Skladišti, lukostřelnice, množství přírodních hřišť různého zaměření. Můžete se vydat na Cestu za pokladem, hledat smysl tajemných symbolů ve hře Kameny času a při orientační hře Hlaholam, zahrát si cvrnkanou s hliněnými kuličkami, projít se po lajně nebo třeba vyzkoušet fotbalgolf a kroužkovanou.

Každou sobotu je navíc připraven i rozšířený program z cyklu ČESKÝ ZEMĚRÁJ uvedený níže v Kalendáři akcí:

Český Zeměráj je koncipován jako cyklus poznávacích a zážitkových programů pro širokou veřejnost. Jsou zaměřeny na rozšíření znalostí o životě našich slovanských předků ve venkovském prostředí, některých raně středověkých řemeslných činností, možnosti experimentálního poznávání archaického způsobu hospodaření a každodenních činností člověka odehrávajících se v těsném sepětí a vzájemné interakci s přírodou. Prožitkovou atmosféru umocňuje realizace programu v reálném prostředí raně středověké vesnice včetně zahrad a polností osázených užitkovými plodinami genotypově nejstarších českých odrůd, stájí a pastvin pro domácí zvířata tradičních plemen. Interaktivní podoba programů je vytvářena týmem zkušených odborníků – přírodovědců, památkářů, etnologů, pedagogů a psychologů. Jsou přizpůsobeny věku a potřebám účastníků, využívají her, soutěží, tvořivých aktivit a divadla. Aktivity jsou uzpůsobeny tak, aby se účastníci programů učili především prožitkem, aby sami hledali odpovědi na otázky z různých okruhů environmentální problematiky a vnímali významné souvislosti. Účastníci jsou vedeni k rozvíjení tvořivosti, smyslového vnímání, empatie a estetického cítění.

Upozornění: Změna programu vyhrazena. Při nepřízni počasí nebo zásahem vyšší moci může být program omezen či zrušen!

◄ Předchozí

Červen 2024

Příští ►
PoÚtStČtSoNe

1


2


3


4


5


6


7


8

Slovanské zahrádky

9


10


11


12


13


14


15

Evropské dny archeologie

16

Evropské dny archeologie

17


18


19


20


21


22

Slunovrat

23


24


25


26


27


28


29

Motýlí setkání

30