Kalendář akcí

Během aktuální návštěvní doby jsou vždy k dispozici všechny aktivity na stanovištích. V areálu je dále rozmístěno více než sto různých her, zábavných i naučných prvků, dobrodružných úkolů a hlavolamů. Navštívíte archeopark vesnice raného středověku Hruškov, ve kterém vás obyvatelé zábavnou formou seznámí s každodenními činnostmi našich slovanských předků, uvidíte, jak pečují o svá obydlí, zvířata, pole i zahrady, jak si připravují jídlo, oděvy a jiné základní potřeby k životu. Společně s nimi si můžete vytočit nádobu na hrnčířském kruhu, příst a tkát, mlít mouku, drbat kozy nebo třeba plít zahrádky. Projdete se po kilometr dlouhé stezce naboso vedené přes různé přírodní překážky a povrchy. Připraveno je archeologické a paleontologické naleziště, tvoření amuletů, velké kůlové bludiště, dětská herní vesnička Hrejkov, krytá interaktivní herna, hra v temném Skladišti, lukostřelnice, množství přírodních hřišť různého zaměření. Můžete se vydat na Cestu za pokladem, hledat smysl tajemných symbolů ve hře Kameny času a při orientační hře Hlaholam, zahrát si cvrnkanou s hliněnými kuličkami, projít se po lajně nebo třeba vyzkoušet fotbalgolf a kroužkovanou.

Každou sobotu je navíc připraven i rozšířený program z cyklu ČESKÝ ZEMĚRÁJ uvedený níže v Kalendáři akcí:

Český Zeměráj je koncipován jako cyklus poznávacích a zážitkových programů pro širokou veřejnost zaměřených na rozšíření znalostí o životě našich slovanských předků ve venkovském prostředí, některých raně středověkých řemeslných činností, možnosti experimentálního poznávání archaického způsobu hospodaření a každodenních činností člověka odehrávajících se v těsném sepětí a vzájemné interakci s přírodou. Prožitkovou atmosféru umocňuje realizace programu v reálném prostředí raně středověké vesnice včetně zahrad a polností osázených užitkovými plodinami genotypově nejstarších českých odrůd, stájí a pastvin pro domácí zvířata tradičních plemen. Interaktivní podoba programů je vytvářena týmem zkušených odborníků – přírodovědců, památkářů, etnologů, pedagogů a psychologů, jsou přizpůsobeny věku a potřebám účastníků, využívají her, soutěží, tvořivých aktivit a divadla. Aktivity jsou uzpůsobeny tak, aby se účastníci programů učili především prožitkem, aby sami hledali odpovědi na otázky z různých okruhů environmentální problematiky a vnímali významné souvislosti. Účastníci jsou vedeni k rozvíjení tvořivosti, smyslového vnímání, empatie a estetického cítění.

Upozornění: Změna programu vyhrazena. Při nepřízni počasí nebo zásahem vyšší moci může být program omezen či zrušen!

◄ Předchozí

Červenec 2021

Příští ►
PoÚtStČtSoNe

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

Ptačí den

11


12


13


14


15


16


17

Motýlí den

18


19


20


21


22


23


24

Byla jednou jedna rodina

25


26


27


28


29


30


31

Jak se stavěl dům