Pravidla

Předem děkujeme, že respektujete následující zásady:

  • Vstupenku nosíte viditelně, děti máte pod dohledem, dodržujete pravidla uvedená na informačních tabulích, dbáte pokynů provozovatele.
  • Jste ohleduplní k přírodě, vybavení areálu i ostatním návštěvníkům.
  • Akceptujete, že aktivity a občerstvení se platí místní měnou zvanou Smíšek.
  • Netrháte rostliny, plody a houby, nepoškozujete dřeviny, nechytáte živočichy.
  • Neodhazujete odpadky mimo koše a nevykonáváte potřebu mimo toalety.
  • Nekouříte mimo vyhrazené místo a neodhazujete nedopalky na zem.
  • Nevstupujete na stezku naboso v botách a nevjíždíte na ní s kočárkem.
  • Hrajete hry podle pravidel a na závěr je uvedete do výchozího herního stavu.
  • Nevytahujete stébla rákosu ze střech.
  • Neznečišťujete, nepoškozujete a nepřenášíte vybavení areálu.

Pro jednotlivce a rodiny je prohlídka areálu samostatná, bez předchozí rezervace. Větším skupinám doporučujeme ohlásit svou návštěvu předem. Školní výpravy mateřskýchzákladních škol i jiné hromadné skupiny (nejméně 18 platících osob) mohou po předchozím objednání navštívit areál také v pracovních dnech v květnu, červnu a září. Těmto skupinám je v ceně vstupného poskytnut úvodní výklad.

K dispozici je audioprůvodce Zeměrájem, dostupný (po oskenování QR kódu u vstupu) ve vlastním chytrém telefonu připojeném k internetu. Obsahuje výklad ke všem podstatným částem areálu a pravidla her.

Děti do 15 let musí být doprovázeny patřičným počtem dohlížejících osob starších 18 let, nemohou se bez dozoru pohybovat po areálu.

S dětským kočárkem se dostanete téměř všude – lze projet k archeologickému nalezišti, svatyni, archeoparku, zážitkové herně, hospůdce a dětskému hřišti. Jediné místo, kam s kočárkem nelze, je stezka naboso a to ze dvou důvodů – stezka je skutečně stezka a vede nerovným terénem s převýšeními a dále je celá vyskládaná z nejrůznějších povrchů včetně různých kamenných a dřevěných překážek a balančních prvků, které průjezd kočárku neumožňují (kola kočárků by navíc pro některé povrchy byla devastující). Kočárek lze odstavit u hospůdky a vzít dítě na stezku do náruče, nebo se u kočárku se spícím dítětem vystřídat při hlídání. Část stezky naboso zvládnou i batolata a moc je to baví.

Pro tělesně postižené osoby je většina plochy areálu bezbariérově přístupná, včetně interaktivních stanovišť a občerstvení. Pro vozíčkáře je nepřístupná stezka naboso vedoucí rozmanitým přírodním terénem, interiéry raně středověkých domů v archeoskanzenu kvůli konstrukčně nezbytným prahům z kuláčů (do interiérů lze však snadno nahlédnout ode dveří) a prodejna suvenýrů v domě z roku 1640.

Vstup se psy (či jinými zvířaty) do Zeměráje není možný, neboť park je koncipován především jako herní plocha pro děti a zároveň jako místo, kde se může chodit naboso, a majitelé někdy nedokáží fyziologické potřeby zvířete ovlivnit. Zároveň se v areálu nacházejí místní domácí zvířata i volně žijící druhy, které mohou být chováním zvířat návštěvníků omezeny či ohroženy. Psy můžete zanechat po dobu své návštěvy zdarma v krytých uzamykatelných psích kotcích u vstupu do areálu. Více zde

Vstup s koly, koloběžkami či odrážedly není možný. Kola lze ponechat u stojanů před hlavním vstupem (za odložené věci neručíme).

Kouření cigaret a rozdělávání ohňů je povoleno pouze na vyhrazeném místě (u Hospůdky Pod hrází). Přesto prosíme, berte ohled na nekuřáky a zejména děti pohybující se v okolí, kterým může kouř vadit. Neodhazujte nedopalky na zem (a to ani na parkovišti).

V celém areálu parku je zakázáno používání dronů.

Předem informujeme, že fotografie pořízené pracovníkem Zeměráje mohou být použity k veřejné prezentaci, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních dat (GDPR), se zákonem na ochranu osobních údajů a občanským zákoníkem. Jestliže nesouhlasíte s fotografováním vaší osoby či osob, které vás doprovázejí nebo osob vám svěřených, je nutné na tuto skutečnost explicitně upozornit fotografa. Svolíte-li k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svolujete i k jejímu rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak jste jej mohli vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat. Takto použité snímky nejsou považovány za zveřejnění citlivých údajů a nemají charakter zpracování osobních údajů.
Zároveň informujeme, že podle § 88 odst. 1 občanského zákoníku je možné k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob pořizovat fotografické nebo video záznamy osob porušujících platné předpisy. Více zde

Upozorňujeme, že areál je skutečně přírodní, a přestože se v něm nacházejí částečně upravené pěšiny, může se stát, že i v teplých dnech bude dopoledne rosa a že po dešti bude bláto… Pro vaše pohodlí doporučujeme sportovní oblečení a zejména vhodnou obuv – nebo naopak – žádnou obuv… Mohou přijít vhod i vlhčené ubrousky.