Filozofie

“Z těch dědů a bab,
co přede mnou vodám cestu písní otvírali,
co zde studny roubili a pevné plátno tkali,
z těch jsem a vracím se k nim znova.
Co na tom, že jejich dny jsou nenávratně pryč,
z ruky do ruky si stále podáváme těžký klíč – klíč od domova.”

Miloslav Bureš

Zážitkový park Zeměráj je místem, které vám nabízí jedinečnou možnost prožitku sounáležitosti se životem našich předků úzce spojeným s cyklickým během přírodních dějů. Rozmanitost a krásu české přírody a historie zde může člověk vnímat nejen zrakem a sluchem, ale také prostřednictvím svých bosých nohou, rukou, nosem i ústy. Bosé nohy budou jemně masírovány chůzí po 1 km dlouhé stezce, která prochází loukou starých časů i lesem, přes mohutné žulové balvany, vodou i stinným loubím keřů lemujícím okraj pole osetého historickými plodinami. Povrch stezky je celý upraven tak, aby se vaše nohy po tomto zážitku cítily jako znovuzrozené. Sluch může odpočívat poslechem zpěvu ptáků a větru v korunách stromů, zurčením potoka, bečením ovcí i kvákáním žab. Svým čichem můžete procítit svěží vůni lesa, dřeva, jahod i tlejícího listí nebo opojnou směs vůní bylinkových mezí. Svýma rukama můžete upříst nit a utkat z ní ozdobný pás, vytočit misku z hlíny, vytvořit amulet pro štěstí či jiná vlastní díla z mnoha inspirativních materiálů. Zábavnou formou se seznámíte s venkovským životem v raném středověku, i o tom, jak jej odhalují a zkoumají archeologové. Poznáte i život našich předků v době nepříliš vzdálené, lidovou architekturu a tradiční řemesla. O zážitky pro zvídavý jazýček se postará dobře propečené maso, obilné kaše, plněné placky, sladké palačinky, ovocné šťávy, pivo i medovina.

Zážitkový park Zeměráj je jedinečný nejen komplexností smyslových zážitků, ale zejména jejich propojením se získáváním nových informací a poznáváním širších souvislostí kontinuity lidského života a soužití s přírodou. V tomto směru se zde výrazně uplatňuje také prvek hravosti a fyzického pohybu. V Zeměráji najdete téměř stovku různých herních prvků, hlavolamů a interaktivních úkolů aktivujících vaši kreativitu, pozornost, zručnost, obratnost, rovnováhu, schopnost měnit zažité stereotypy. Každé místo Zeměráje je koncipováno tak, aby na vás působilo více podnětů současně a tím byl pro vás zážitek zajímavější a získaný poznatek trvalejší.

Zážitkový park Zeměráj je jedinečný také svým sociálním aspektem. Prostřednictvím pořádání nápaditých vzdělávacích a zážitkových programů umožňuje návštěvníkům zapojení do smysluplné činnosti a zajímavých aktivit, které vedou člověka k přátelskému a zodpovědnému jednání k ostatním lidem, ke zvířatům a k přírodě. Přispívají ke zdravému životnímu stylu a nabízejí prostor pro vzájemné setkávání, seberealizaci a vytváření hlubšího vztahu k místu, kde žijeme. Tento aspekt nabývá na významu zvláště v současné době poznamenané morální krizí, kdy se život jedince tříští na řadu míst, vztahů a prostorů, kde právě pobývá, přechodně bydlí či pracuje. Fenomén domova má ale pro člověka a utváření jeho osobnosti nezastupitelné místo. Většina lidí se potřebuje v nějaké míře vztahovat k nějakému prostoru a vnímat jej jako těžiště, záchytný bod svého života, mít možnost čerpat sílu z vědomí existence vlastních kořenů, z generací předků. Bez kontinuity a řádu vzniká chaos, ztráta smyslu a deprese. Zážitkový park Zeměráj je místem prožitku lásky člověka k domovu, k české zemi.

 

 

 

O víkendu a v pondělí 28. září máme otevřeno! >>

 

Zeměráj se nachází ve volné krajině v přírodě a je dostatečně rozlehlý, aby mohla být dodržena veškerá hygienická opatření. Nejsou v něm žádné uzavřené vnitřní prostory. Dezinfenkce je k dispozici jak u vstupu tak i na dalších místech v areálu. Potřebná místa jsou pravidelně dezinfikována. V září je otevřeno o sobotách, nedělích a svátcích od 10 do 18 hodin. Více na stránce Otvírací doba.

 

X