▼ Hlaholam

Vhodné pro: 8–99 let, školy–ano. Cena: 20 Kč + záloha
Správná odpověď na otázku z českých dějin a obkreslení záhadné značky z dřevěného kůlu do herního plánu (zakoupíte ve vstupní pokladně) určí azimut, který vás pomocí buzoly (půjčené na zálohu) nebo vlastní aplikace kompas v mobilu nasměruje k dalším kůlům s následujícími otázkami. Podle šifrovací tabulky nakonec sestavíte řešení a zjistíte, co zvláštní značky znamenají.