Informace ke koronaviru

Zeměráj je jedinečný přírodní zážitkový park, zároveň archeologický skanzen a (eko)muzeum v přírodě. Nachází se ve volné krajině, průmyslově nepoznamenané venkovské oblasti, zcela o samotě, vzdálený 2 km od nejbližší obce. Je dostatečně rozlehlý s množstvím odpočinkových ploch a zákoutí, nejsou v něm uzavřené vnitřní prostory. Personál dbá na dodržování veškerých hygienických opatření a v případě nutnosti reaguje na aktuální potřeby. Zeměráj je proto bezpečným, zdravým a klidným místem pro individuální i skupinové návštěvy všech věkových kategorií. Je však na osobním uvážení každého z vás, zda se rozhodnete v epidemiologicky nepříznivé době Zeměráj navštívit. Je důležité vyhodnotit případná rizika a uvědomit si svou odpovědnost i vůči ostatním lidem.

V současné době neplatí žádná omezení týkající se volného pohybu osob ve venkovním prostoru mimo zastavěná území obcí a měst. Přesto doporučujeme dodržovat obecná hygienická pravidla.

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu.