Informace ke koronaviru

Zeměráj je jedinečný přírodní zážitkový park, zároveň archeologický skanzen a (eko)muzeum v přírodě. Nachází se ve volné krajině, průmyslově nepoznamenané venkovské oblasti, zcela o samotě, vzdálený 2 km od nejbližší obce. Je dostatečně rozlehlý s množstvím odpočinkových ploch a zákoutí, nejsou v něm uzavřené vnitřní prostory. Personál dbá na dodržování veškerých hygienických opatření a v případě nutnosti reaguje na aktuální potřeby. Zeměráj je proto bezpečným, zdravým a klidným místem pro individuální i skupinové návštěvy všech věkových kategorií. Je však na osobním uvážení každého z vás, zda se rozhodnete Zeměráj navštívit. Je důležité vyhodnotit možná rizika a uvědomit si svou odpovědnost i vůči ostatním lidem.

Nařízení ministerstva zdravotnictví nestanovuje povinnost mít zakrytá ústa a nos ve venkovním prostoru na veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, pokud nedochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry (kromě členů jedné domácnosti).

Rezervace vstupu nejsou potřebné, může však být naplněno nejvýše 50 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas. Kontaktní aktivity – archeologické a paleontologické naleziště, lukostřelbaskladiště nejsou v provozu.

Děkujeme, že dodržujete protiepidemická opatření:

  • Jste ohleduplní k ostatním
  • Nevstupujete k nám s příznaky onemocnění
  • Používáte doporučenou ochranu dýchacích cest
  • Udržujete bezpečný odstup
  • Dodržujete hygienu rukou
  • Respektujete pokyny provozovatele.

Těšíme se na vaši návštěvu.