Informace ke koronaviru

Zeměráj je jedinečný přírodní zážitkový park, zároveň archeologický skanzen a (eko)muzeum v přírodě. Nachází se ve volné krajině, průmyslově nepoznamenané venkovské oblasti, zcela o samotě, vzdálený 2 km od nejbližší obce. Je dostatečně rozlehlý (9 hektarů) s množstvím odpočinkových ploch a zákoutí, nejsou v něm žádné uzavřené vnitřní prostory. Personál dbá na dodržování veškerých hygienických opatření a v případě nutnosti reaguje na aktuální potřeby. Zeměráj je proto bezpečným, zdravým a klidným místem pro individuální i skupinové návštěvy všech věkových kategorií. Nabízí neobyčejné zážitky vyšší kvality, nové poznatky a zkušenosti i nevšední zábavu.

Děkujeme, že:

  • Jste ohleduplní k ostatním
  • Nevstupujete k nám s příznaky onemocnění
  • Používáte doporučenou ochranu dýchacích cest
  • Udržujete bezpečný odstup
  • Dodržujete hygienu rukou
  • Respektujete pokyny provozovatele.

Těšíme se na vaši návštěvu.