Informace ke koronaviru

Zeměráj je jedinečný přírodní zážitkový park, zároveň archeologický skanzen a (eko)muzeum v přírodě. Nachází se ve volné krajině, průmyslově nepoznamenané venkovské oblasti, zcela o samotě, vzdálený 2 km od nejbližší obce. Je dostatečně rozlehlý s množstvím odpočinkových ploch a zákoutí, nejsou v něm uzavřené vnitřní prostory. Personál dbá na dodržování veškerých hygienických opatření a v případě nutnosti reaguje na aktuální potřeby. Zeměráj je proto bezpečným, zdravým a klidným místem pro individuální i skupinové návštěvy všech věkových kategorií. Je však na osobním uvážení každého z vás, zda se rozhodnete v epidemiologicky nepříznivé době Zeměráj navštívit. Je důležité vyhodnotit případná rizika a uvědomit si svou odpovědnost i vůči ostatním lidem.

V současné době neplatí žádná omezení týkající se volného pohybu osob ve venkovním prostoru mimo zastavěná území obcí a měst (včetně nakupování). Pobyt v parku je výslovně povolen. Je ale třeba dodržovat rozestupy (s výjimkou členů domácnosti) a při kontaktu s cizími osobami ve vzdálenosti menší než 2 metry platí povinnost mít zakrytá ústa a nos. Potvrzení o očkování, testování či prodělání nemoci není nutné.

Lukostřelba, jako úzce kontaktní aktivita, není v provozu.

Děkujeme, že dodržujete protiepidemická opatření:

  • Jste ohleduplní k ostatním
  • Nevstupujete k nám s příznaky onemocnění
  • Ve stanovených případech používáte doporučenou ochranu dýchacích cest
  • Udržujete bezpečný odstup
  • Dodržujete hygienu rukou
  • Respektujete pokyny provozovatele.

Těšíme se na vaši návštěvu.