Skladiště

Hra je určena pouze pro odvážné děti ve věku 5–13 let.
Klíč obdržíte zdarma v Prodejně, bude zapůjčen jen dospělé osobě, která ručí za dodržování pravidel, nesmí ale vstupovat dovnitř. Otevřete levou polovinu vstupních dveří a vpouštějte děti jednotlivě (tzn. po jednom). Za každým zavřete dveře, ale nezamykejte. Děti prozkoumají celé temné skladiště, projdou bludištěm, zapamatují si bíle svítící předměty a najdou cestu ven. Na nic přitom nesahají.
Koho strach ze tmy nepřemůže a vyjmenuje všechny předměty?

Indicie ke hře „Cesta za pokladem“ se uvnitř nenachází.

Po ukončení hry zamkněte dveře a klíč vraťte do Prodejny (nepředávejte nikomu jinému). Správné odpovědi jsou uvedeny níže nebo se je dozvíte v Prodejně.