▼ Archeologie

Vhodné pro: 5–99 let, školy–ano. Cena: 3 Smíšky
Staňte se na chvíli archeology a seznamte se zábavnou formou s jejich prací. Zúčastněte se výzkumu na cvičném archeologickém nalezišti obsahujícím keramické střepy nádob, kosti, mince, šperky a korálky z náhrdelníků. Úspěšní výzkumníci si mohou jeden nalezený korálek ponechat na památku.