▼ Hrnčířství

Vhodné pro: 5–99 let, školy–ne. Cena: 4 Smíšky
Nejen zručnost, ale i fyzickou zdatnost potřebovali hrnčíři v dávné minulosti. Udržovat kruh v plynulém chodu není jednoduché. Vyzkoušejte si tuto řemeslnou dovednost na některém z našich hrnčířských kruhů a vytvořte si originální nádobku z hlíny. Ozdobit si ji můžete vlastní hrnčířskou značkou.