Evropské dny archeologie

So 15Čvn

Schůzka s vlastní minulostí

Přijďte se seznámit s prací archeologů při příležitosti Evropských dnů archeologie. Můžete vyhledávat artefakty ve cvičném archeologickém nalezišti, sestavovat „rozbité“ nádoby a dřevěnou stavebnici srubového domu, seznámit se s vybranými archeologickými nálezy, pohřbíváním v raném středověku na modelu kostrového hrobu a s principy osídlování území pomocí modelu krajiny, vyzkoušet si kopání „jámy na mamuty“ s nástroji, které měli k dispozici lovci mamutů v paleolitu, ozdobit keramickou nádobu pravěkými ornamenty nebo si vyrobit hliněný amulet podle pravěkých vzorů z unikátního jihočeského naleziště na Burkováku u Nemějic.

Zavřít