Mezinárodní den archeologie

Ne 16Říj

Archeologie je věda

Zeměráj bude mimořádně otevřen v neděli 16. října při příležitosti Mezinárodního dne archeologie. Můžete se stát na chvíli archeology a vyhledávat artefakty v simulovaném archeologickém nalezišti, seznámit se s pohřbíváním v raném středověku na modelu kostrového hrobu, poznat některé zajímavé archeologické nálezy zblízka nebo si vyrobit hliněný amulet podle pravěkých vzorů. Zpřístupněn bude archeoskanzen raně středověké vesnice s nově dokončeným domem stařešiny, otevřeno bude občerstvení i prodejna suvenýrů.
KONÁ SE JEN ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ BEZ DEŠTĚ, tzn. PŘESUNUTO Z DEŠTIVÉ SOBOTY NA NEDĚLI 16. ŘÍJNA!

 

Zavřít