Jak se stavěl dům

So 01Srp

Řemeslné dovednosti našich předků

Poznáte historické typy dřevěných konstrukcí, vyzkoušíte si ruční zpracování dřeva, z hlíny a slámy připravíte hliněnou mazaninu, omítnete stěny vypletené proutím. Seznámíte se s postupem stavby chlebové pece. Namalujete ochranné obrazce na stěny domu a provedete magické rituály. Zjistíte, že téměř každý úkon, který naši předkové při stavbě domu udělali, museli provést náležitým způsobem, aby se domovní duchové nerozhněvali a neseslali na jeho obyvatele nemoc či jiné trápení. Budoucí štěstí, blahobyt a ochranu domu a jeho obyvatel zabezpečovalo řádné dodržování různých obyčejů a obřadů.

Zavřít