Jak se stavěl dům

So 13Srp

Řemeslné dovednosti našich předků

Během návštěvy vesnice raného středověku se seznámíme s dávnými postupy a zvyky při stavbě domu. Poznáme historické typy dřevěných konstrukcí a základní tesařské nářadí. Vyzkoušíme si ruční zpracování dřeva, tesání a vrtání nebo broušení nástrojů. Z hlíny a slámy připravíme hliněnou mazaninu, kterou omítneme stěny. Znalosti o raně středověké stavbě domu si navíc ověříme řešením zábavných úkolů a otázek. Koná se pouze v době od 14 do 16 hodin.

Zavřít