Husova kazatelna u Žemličkovy Lhoty

Působivý soubor mohutných granodioritových balvanů označovaný jako kamenné stádo, s dominantním tzv. nepravým viklanem, k němuž se vztahuje pověst o kázání Jana Husa, a úvahy o možné kultovní funkci v dávné minulosti.