Kněz u Hrazan

Balvanové moře z velkých granodioritových kamenů, které vznikly ve třetihorách obnažením tvrdých žulových jader ze zvětralé horniny a následně došlo nestejnoměrným rozkladem horniny ke zformování typických mís s odtokovými žlábky.