Vrškámen u Petrovic

Mohutný soliterní balvan vznikl dlouhodobou erozí horninového podloží. Je označován za viklan, na podloží však dosedá poměrně velkou plochou. Podle pověsti svrhl Vrškámen podvedený čert při stavbě tvrze Jakuba Krčína v Obděnicích.