Zahrádka u Kostelce nad Vltavou

Cenný soubor lidové architektury, zděné usedlosti s barokizujícími branami a štíty okolo nepravidelné návsi. Svou výstavností se liší od běžné místní stavební tradice. Při staré cestě do Hrejkovic stojí malebná barokní kaplička.