Kožlí u Orlíka

Severozápadně od obce v lese „V bochcích“ skupina dvanácti raně středověkých mohyl, kompletně archeologicky prozkoumaných v letech 1986–91. Pohřebiště je datováno do druhé poloviny 8. století a do 9. století.