Obrovy hroby u Kučeře

Čtyřúhelné valové ohrazení rozměrů 68 x 65 metrů na mírném zalesněném svahu nad drobnou vodotečí při silnici z Kučeře do Sobědraže. Příslušnost ke keltským čtyřúhelníkovým valům z doby laténské byla prokázána teprve nedávno.