Nevězice

Keltské opevněné sídliště (oppidum) o rozloze 13 ha na ostrožně nad levým břehem vodní nádrže Orlík jihovýchodně od obce Nevězice. Vzniklo kolem roku 120 př. n. l. Obvodové opevnění se dochovalo v podobě nápadných zemních valů.